Privacybeleid

TrouwTesla is van mening dat transparantie en privacy belangrijk zijn in een klant leverancier relatie. Graag vertellen we je dan ook waarom we bepaalde informatie van je nodig hebben en hoe we omspringen met deze gegevens. We streven er naar om de regels rond gegevensbescherming uit de Nederlandse wetgeving zo mogelijk na te leven. Mocht je onverhoopt iets tegenkomen op onze site wat in strijd zou zijn met de privacy wetgeving laat het ons dan s.v.p. weten via een mail. Ons mailadres is hello@trouwtesla.nl

TrouwTesla is onderdeel van Eventivation B.V, gevestigd aan Stationsplein 99 (unit 105) 1703 WE HEERHUGOWAARD, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stationsplein 99 (unit 105)
1703 WE HEERHUGOWAARD
085-1306700
Michael Chapman is de Functionaris Gegevensbescherming van TrouwTesla. Hij is te bereiken via michael@trouwtesla.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

TrouwTesla verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@trouwtesla.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TrouwTesla verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– TrouwTesla verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Beveiliging

Al het internetverkeer naar TrouwTesla verloopt via een SSL-versleutelde verbinding (Secure Socket Layer of veilige en beschermde overdracht van gegevens via het internet). Een verslag van onze SSL-configuratie kun je hier bekijken. Daarnaast gebruiken dankzij password manager 1Password sterke unieke wachtwoorden voor alle online Apps die we afnemen van onze leveranciers.

Geautomatiseerde besluitvorming

TrouwTesla neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TrouwTesla) tussen zit. TrouwTesla gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Teamleader CRM (Customer Relationship Management) hierin bewaren wij namen, adressen en telefoonnummers van onze klanten. Om een goede service te kunnen verlenen noteren we hierin ook alle contactmomenten met onze klanten. Verder maken wij vanuit Teamleader ook onze offerte’s en facturen op.
  • Smartsheet hierin maken wij overzichten van uitstaande offerte’s en toekomstige en reeds uitgevoerde boekingen. Dit is online zichtbaar voor onze chauffeurs en zij kunnen hier ook een kopie downloaden van de goedgekeurde offerte en de daarbij behorende facturen.
  • Google G-Suite gebruiken wij voor de Gmail App voor het versturen en ontvangen van e-mails.
  • Messenger en WhatsApp (Facebook) gebruiken we voor het beantwoorden en stellen van vragen en om contact te houden met onze klanten.
  • MailChimp gebruiken we om vaste relatie zoals weddingplanners en trouwlocaties op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. TrouwTesla bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, waarna we ze archiveren voor historische en statistische doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

TrouwTesla verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TrouwTesla blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TrouwTesla gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. TrouwTesla gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor een toelichting kun je dit artikel lezen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TrouwTesla en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@trouwtesla.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . TrouwTesla wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

TrouwTesla neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via hello@trouwtesla.nl